25.9.-29.9.2017

Veletrh Schweissen & Schneiden

 

Strojírenský veletrh zaměřený na spojovací a dělící techniku a technologie povrchových úprav se koná se každé čtyři roky. Tradiční místo konání je Essen v Německu. Vzhledem k úpravám výstaviště v Essenu se bude ročník 2017 mimořádně konat v Düsseldorfu (Německo).

Dle informací pořadatele, se veletrhu SCHWEISSEN & SCHNEIDEN (2013) se účastnilo 1.011 vystavovatelů a navštívilo jej 54.497 návštěvníků. Odhadovaný objem investic, realizovaných v rámci posledního ročníku veletrhu, činil 1,5 mld. EUR. 

Celosvětově se jedná o jeden z nejdůležitějších veletrhů se zaměřením na produkty, které firma MGM spol. s r.o. vyrábí.

Účast na tomto veletrhu je spolufinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“, Program podpory Marketing, Výzva II, Individuální účast MSP na výstavách a veletrzích.