PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE

  • v praxi pro elektricky vodivé materiály
  • princip - vytvoření řezné spáry roztavením řezaného materiálu a  jeho vyfouknutím proudem plynů
  • zdrojem tepla je plazmový hořák, jehož úkolem je vytvořit plazmový paprsek o teplotě až 30.000°C
  • plazmový paprsek vznikne hořením elektrického oblouku mezi elektrodou a řezaným materiálem v ionizovaném plazmovém plynu, který proudí pod tlakem, vysokou rychlostí přes ústí trysky hořáku
  • paprsek svou vysokou teplotou taví řezaný materiál a proud plazmového plynu jej vyfoukne z řezné spáry
  • vývojem plazmových zdrojů a konstrukcí hořáků se dosahuje zvyšování kvality řezů
HiFocus series

HiFocus series

High-precision cutting and marking from  0.5 mm to 160 mm

FineFocus series

FineFocus series

Precise cutting from
3 mm to 160 mm
PA-S series

PA-S series

Robust systems for simple applications from 3 mm 
to 70 mm
CutFire series

CutFire series

Cost-efficient starter models from 1 mm to 20 mm
 FineMarker

FineMarker

Separate unit for plasma marking