PLAZMOVÁ TECHNOLOGIE

 • v praxi pro elektricky vodivé materiály
 • princip - vytvoření řezné spáry roztavením řezaného materiálu a  jeho vyfouknutím proudem plynů
 • zdrojem tepla je plazmový hořák, jehož úkolem je vytvořit plazmový paprsek o teplotě až 30.000°C
 • plazmový paprsek vznikne hořením elektrického oblouku mezi elektrodou a řezaným materiálem v ionizovaném plazmovém plynu, který proudí pod tlakem, vysokou rychlostí přes ústí trysky hořáku
 • paprsek svou vysokou teplotou taví řezaný materiál a proud plazmového plynu jej vyfoukne z řezné spáry
 • vývojem plazmových zdrojů a konstrukcí hořáků se dosahuje zvyšování kvality řezů

SPECIFIKACE

Plazmový zdroj

HPR 130 XD

HPR 260 XD

HPR 400 XD

HPR 800 XD

Nelegovaná ocel

Řez bez otřepů (max.)

16 mm

32 mm

38 mm

38 mm

Propal

32 mm

38 mm

50 mm

50 mm

Max. tloušťka řezu (dělící)

38 mm

64 mm

80 mm

80 mm

Antikorozní ocel

Kvalitní řez (max.)

20 mm

32 mm

45 mm

75 mm

Propal

20 mm

32 mm

45 mm

75 mm

Max. tloušťka řezu (dělící)

25 mm

50 mm

80 mm

160 mm

Hliník

Kvalitní řez (max.)

20 mm

25 mm

45 mm

75 mm

Propal

20 mm

25 mm

45 mm

75 mm

Max. tloušťka řezu (dělící)

25 mm

50 mm

80 mm

160 mm

Rychlost
(Nelegovaná ocel)

Srovnání při shodné tloušťce
a nejvyšším možném výstupním proudu

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

2200 mm/min

3850 mm/min

4430 mm/min

4430 mm/min

Úhel zkosení

ISO 9013 (pole*)

2 - 4

2 - 4

2 - 4

2 - 5

Svařitelnost

 

Připraveno ke svařování

Použité plyny
v závislosti na materiálu
(Plazmový/ochranný)

 Nelegovaná ocel

02/Air, 02/02,
Ar/Air

Antikorozní ocel

H35/N2, N2/N2, H35-N2/N2, F5/N2,
Ar/Air, Ar/N2

Hliník

H35/N2, Air/Air,
H35-N2/N2,
Ar/Air, Ar/N2

Rozsah řezného proudu

Celý rozsah není k dispozici pro všechny materiály

30-130

30-260

30-400

30-800

 

Tato špičková zařízení umožňují při využití automatické plynové konzoly úzkou spolupráci s řídicím systémem pálicího stroje z hlediska přenosu parametrů a nabízí tak následující výhody:

Technologie Long Life

 • Optimální řízení řezných parametrů umožňující významné prodloužení životnosti spotřebních dílů plazmového hořáku při zachování vysoké kvality řezu.
 • Optimalizací parametrů se dosáhne snížení eroze elektrody a trysky.

Technologie Fine Feature

Speciální technologie (tabulka parametrů) vyvinutá pro vysoce kvalitní řezy v rozsahu tlouštěk 3 až 25 mm s cílem:

 • minimalizace úhlu sklonu řezné hrany
 • dosažení ostré horní hrany výpalku
 • dosažení vizuálně  hladkého povrchu řezné plochy


Technologie True Hole

Pro optimalizaci průběhu řezné operace otvorů především malých průměrů

 • zlepšení kolmosti stěn otvoru „pro šroub“
 • minimalizace vrubu ve stěně otvoru v místě začátku a ukončení řezu
 • snížení poměru průměr/tloušťka od 2,5:1 až do pouhých 1:1