• kvalita MGM při ceně odpovídající užitným vlastnostem
 • určen k nesení plazmové nebo laserové technologie
 • kompaktní portálové provedení s dráhou portálu integrovanou s odsávacím stolem
 • konstrukce portálu z lehkých slitin a sníženou světlostí pro snížení vlivu setrvačných sil
 • oboustranné pohony v ose X
 • vynikající statické i dynamické vlastnosti
 • přesná lineární vedení v osách X a Y v bezúdržbovém a bezmazném provedení
 • lineární převody pastorek/hřeben bez vůlí, bezmazné, bezúdržbové
 • vysoké přejezdové rychlosti (až 40 m/min)
 • vysoká přesnost pohybu při řezu i v přejezdech

Hořákové zdvihy - osa Z

 • pro plazmovou technologii
  • pneumatický s mechanickým řízením odstupu hořáku od materiálu (pro malé tloušťky)
  • elektrický, programovatelný, s kombinací mechanického a elektronického řízení odstupu hořáku od materiálu
 • pro laserovou technologii
  • elektrický, s bezdotykovým systémem řízení polohy ohniska optiky vzhledem k materiálu, integrovaný v laserové hlavě

Pohony v osách X a Y:

 • výkonné AC servopohony řízené frekvenčními měniči
 • bezúdržbové

Řídicí systém:

 • vyvinut a vyroben MGM
 • software ŘS rovněž vyvinut MGM
 • jednoduché ovládání díky OS MS-Windows
 • Touch-screen, 15“ barevný monitor
 • pro zařízení se základní výbavou až po procesy s automatizovanými přenosy parametrů

Technologie:

plazmové řezání

 • jednoduchými vzduchovými zdroji
 • kvalitnějšími zdroji nižší třídy s hořáky s více než jedním plynovým okruhem
 • vysoce-kvalitními zdroji s manuálním nebo automatickým řízením plynů
 • materiálů - nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí a slitinneželezných kovů

laserové řezání

 • zdroji s technologí Fiber laser

PROGRAMOVACÍ SOFTWARE

 • SAPSproW
 • Lantek
 • s HW klíčem pro individuální nebo síťový provoz
Kontaktujte nás